Geschiedenis

recente geschiedenis
Eind de jaren '90 nam een ferme meneer, Gilbert  Desloovere, het initiatief om het stukje land dat er toch zo vervuild bij lag achter de tuintjes van de Olmenlaan te Kortrijk onder handen te nemen. Hij verzamelde een groep vrijwilligers rond zich en haalde meer dan drie containers vol afval uit de Natuurtuin. Er werden bomen en struiken geplant, wandelpaden aangelegd, een bank geplaatst en poelen
gegraven. Er kwamen compostbakken voor wijkcompostering. In de jaren die volgden werkte Gilbert vaak in zijn eentje tot soms wel 14 uur per dag in de tuin. Er werden in die periode ook een drietal sleuven gegraven om een habitat te voorzien voor amfibieën.
Jammer genoeg nam Gilbert veel te snel voorgoed afscheid van zijn tuin. Na zijn dood, april 1999, verwaterde het eerste enthousiasme rond het groenproject. Echter Georges De Clerck bleef volharden en onderhield de compostbakken en de wandelpaden. Hij zorgde dat er opnieuw vrijwilligers uit de buurt samen kwamen om de tuin verder te onderhouden. Uit respect voor het werk van Gilbert Desloovere, kreeg dit unieke stukje natuur op wijkniveau de naam: "Natuurtuin Gilbert Desloovere". Op de foto hiernaast zie je links in beeld Gilbert Desloovere tijdens een wandeling in de Natuurtuin.

Sinds 2005 kreeg de werking rond de Natuurtuin weer heel wat zuurstof. Enkele buurtbewoners schaarden zich achter de gedachte dat dit groene eiland een schone toekomst verdient. Om de nodige fondsen samen te rapen, organiseerden ze een buurtfeest, ondertussen een jaarlijks evenement.
De natuurwerkgroep maakt ondertussen deel uit van Natuurpunt Kortrijk. De Natuurtuin kwam officieel in beheer van Natuurpunt Vlaanderen: op 30 augustus 2005 ondertekenden Elia (het hoogspanningsbedrijf) en Willy Ibensen (directeur van Natuurpunt) een overeenkomst van bruikleen.
 
De terreinverantwoordelijke is sinds enkele jaren: Thierry Meerschman. Met de hulp van de jongeren van CAW Piramide, afdeling Ak-TRAC-tie (http://www.cawzuidwestvlaanderen.be/vorming-en-groepswerking) werden heel wat beheerswerken uitgevoerd: nestkasten uithangen, poelen uitdiepen, een voederplank maken, snoeiwerken, enz.
 
oude geschiedenis
Op de Ferrariskaart (1777) is het niet mogelijk om terug te vinden waar de Natuurtuin precies gelegen is. De Natuurtuin was hoogstwaarschijnlijk landbouwgebied dicht bij de stad.
De huizen rond de Sint-Jans kerk dateren van eind 19de eeuw-begin 20ste eeuw. In 1906 werd de parochie Sint-Jan Baptist te Kortrijk gesticht in de stadswijk Sint-Jan. Deze wijk ligt op het slagveld van de Guldensporenslag (1302). Op het Sint-Jansplein werd een nieuwe parochiekerk gebouwd, die in oktober 1911 in gebruik genomen werd.
Ouderen uit de wijk vertelden dat de grond tussen de Vredelaan, Theodoor Sevenslaan en Goedendaglaan een moeras was. In het gebied dat tussen de  spoorwegberm en het Guldensporenfietspad waren in midden vorige eeuw nog een drietal boerderijen.
 
Na de 2de wereldoorlog kende Stad Kortrijk een uitbreiding van zijn woongebied, ook in de wijk rond de Sint-Janskerk werden veel nieuwe huizen gebouwd. Onder andere in de Passionistenlaan werden snelbouwwoningen gebouwd, om vlug huisvesting te geven aan de vele daklozen.
 
In de jaren vijftig startte men met de bouw van de sociale woningen in de Olmenlaan (de huizen kant Visserskaai hebben 1952 als bouwjaar, de huizen kant Dokter Snellaertstraat zijn in 1954 en 1955 gebouwd). Toen ook de ring rond Kortrijk gelegd werd (samen met de E17 in 1965-1976), ontstond zo het gebied waar nu de Natuurtuin Desloovere gelegen is.
Er was een boerderij met o.a. een weide (waar nu tegenwoordig de bloemenweide is) waarin een paard graasde. De boerderij verdween toen Elia de transfozone bouwen.
Comments