Groenadoptie

Op 6 maart 2011 was het dan zo ver: de Natuurtuin werd een stukje groter. Dankzij de groenadoptie van het terrein tussen Visserskaai en de Goedendaglaan groeide de Natuurtuin met enkele honderden vierkante meters. We plantten een struikengordel met inheemse soorten:
- hulst,
- meidoorn,
- haagbeuk,
- eik,
- hondsroos,
- sporkehout,
- kornoelje,
- hazelaar,
- vuilboom
- sleedoorn. 
Dankzij de struikengordel is er een mooie haag die het terrein van de weg scheid. 
 
 
 
 
 
 
 
In deze groenadoptie zaaiden we enkele bloemenzaadmengsels voor geurige en kleurrijke bloemenveldjes. Deze bloeiende bloemen zullen heel wat solitaire bijen, hommels en vlinders op bezoek krijgen. En in het najaar zullen de vogels van de rijpe zaadjes en vruchten smullen. Jammer genoeg zorgde het heel droge voorjaar ervoor dat vele zaadjes niet konden kiemen. In deze bloemenzones groeien:
- mosterkruid,
- facelia,
- klaversoorten,
- korenbloem,
- duizenblad,
- enz.                                       
 
Trapveldje
In de groenadoptie komt nog een trapveldje met een goal, zonder de kinderen uit de buurt kunnen voetballen en ravotten op het terreintje.
 
Insectenhotel
We willen samen met de kinderen uit de buurt een insectenhotel bouwen. Iedereen die materiaal hiervoor zou hebben, zoals: bakstenen met veel gaten, grote keien, glazen proefbuisjes, oude dakpannen, boomstammen, holle stengels, kippengaas, stro, enz. mag dit melden aan: info @ natuurtuindesloovere.be. Tijdens een schoolvakantie hopen we met iedereen samen een mooi insectenhotel te bouwen in de groenadoptie.
 
 
Comments