Nieuws‎ > ‎

Verdwijnt straks de berm langs de Natuurtuin?

Geplaatst 13 aug. 2014 11:49 door Natuurtuin Desloovere

Als je door de Natuurtuin wandelt dan loop je over eigendom van Natuurpunt vzw, Elia en de Goedkope woningen. De groene berm van de ring R8 maakt visueel volledig deel uit van de Natuurtuin. In oppervlakte maakte deze berm zelfs een kleine helft van de Natuurtuin uit. Langs de kant van de Visserskaai is de Natuurtuin erg smal, en daar is de berm van de ring R8 meer dan de helft van de Natuurtuin. 

De werkgroep Natuurtuin Desloovere vernam van het agentschap Wegen en Verkeer dat de berm van ring R8, ook langs de Natuurtuin in hakhoutbeheer zou gezet worden in het najaar 2014. Voor de mensen van buurt en wandelaars in de Natuurtuin is het onbegrijpelijk dat deze groene berm en buffer zou verdwijnen. Dit stukje berm is niet zomaar de rand van een autosnelweg, maar verdient een uitzondering gezien de speciale omstandigheden. 

De werkgroep Natuurtuin Desloovere vraagt een uitzondering te maken op het hakhoutbeheer en dit enkel voor de oprit van de R8 t.h.v. de Visserskaai en een klein stukje van de R8 zelf tot aan de brug over de oude spoorweg/huidige Gulden Sporen fietspad. Want dit stuk groen is wel erg speciaal en niet zo maar een berm:

  • De berm van de R8 maakt visueel deel uit van de Natuurtuin Desloovere. Zeker in het bovenste smalle stuk van de Natuurtuin, vormt de berm de helft van de breedte van de Natuurtuin. Om het biotoop voor de sperwer, pimpelmees, eikelmuis, libellen, vlinders en andere fauna en flora zo goed mogelijk te behouden, maakt de berm van de R8 integraal deel uit van dit natuurgebied.
  • De berm van de oprit en R8 is erg steil (minstens 45°). Bovenaan langs de autosnelweg groeien enkel struiken en kleinere en jonge bomen, de oudere grote bomen staan voornamelijk onderaan de helling. Elke boom die hier zou omvallen, valt naar beneden=in de Natuurtuin.
  • De Natuurtuin is een belangrijke zichtbuffer, geluidsscherm en fijn stof filter voor de bewoners van de Olmenlaan en de andere huizen van de wijk. Aangezien de berm van de R8 zo een groot en belangrijk deel uitmaakt van de Natuurtuin, zal door het hakhoutbeheer de geluidsoverlast van de autosnelweg flink verhogen. Ook zullen de resterende bomen onvoldoende zijn om het fijn stof te kunnen opvangen. Hier zal een hele woonwijk de nadelen van ondervinden.
  • Aangezien de autosnelweg veel hoger ligt ten opzichte van de huizen in de Olmenlaan zullen deze woningen hun groene uitzicht verliezen. Vanuit je woonkamer dagelijks kijken naar een autosnelweg brengt een vermindering van welzijn mee. Rijdende auto’s zien, heeft naast de werkelijke stijging in decibels ook een extra gevoel van nog meer geluidsoverlast.
  • Het wegnemen van deze groene buffer langs de R8 zal voor meer gezondheidsklachten zorgen wegens de verhoging van de vervuiling afkomstig van het wegverkeer en de industriezone.
  • Op deze berm werden 5 eikelmuiskasten geplaatst in het kader van het Interreg IVA-project: BiPS (www.bipsweb.eu) dit gebeurde naar aanleiding van de vondst van enkele eikelmuizen hier in de Natuurtuin. De kasten werden geplaatst in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen, de Zoogdierenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen, de gewestelijke Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt, de Stad Kortrijk en de GON (Groupe ornithologique et naturaliste du Nord et du Pas-de-Calais). De eikelmuis was vroeger een in Vlaanderen algemeen voorkomende slaapmuissoort. Die situatie is inmiddels ernstig veranderd waardoor het een sterk bedreigde soort is geworden. Twee van de laatste deelpopulaties bevinden zich in de omgeving van Kortrijk en Moeskroen (en verder tot in Rijsel). De afgelopen jaren werd de soort in beide gebieden intensief geïnventariseerd en werd het potentiële leefgebied gedetailleerd in kaart gebracht. Beide leefgebieden wil de provincie West-Vlaanderen in samenwerking met de Zoogdierenwerkgroep met elkaar verbinden. Om de actie te ondersteunen is een soortenbeschermingsplan uitgewerkt. De Natuurtuin maakt deel uit van dit project.

 We hopen dat bovenstaande argumenten het agentschap Wegen en Verkeer kunnen overtuigen van de waarde van dit stukje natuur.

Comments